Utomlands

SOS-International i Köpenhamn eller Falck Global Assistsance hjälper bland annat Tre Kronors kunder med akuthjälp och rådgivning om de råkat ut för skada. Var noga med att ta med kopior på polisanmälan och läkarjournaler hem till Sverige.

SOS International

Telefon +45 70 10 50 50

Falck Global Assistance

Telefon: + 46 8 587 717 76

Om du råkar ut för en skada ska du direkt göra anmälan till
  • Polisen på orten vid stöld, inbrott, skadegörelse, rån och överfall. Kom ihåg att begära polisanmälan
  • Transportföretaget om resgods kommit på avvägar
  • Försäkringskassan vid sjukdom eller olycksfall
  • Svensk ambassad eller svenskt konsulat vid dödsfall utomlands
  • Tre Kronor Försäkring så fort du kommit hem