Kontakt

Teckna försäkring samt försäkringsfrågor

Telefonnummer

Försäkrings- och kundtjänstärenden

Ring telefonbanken eller ditt lokala bankkontor

Skador

Telefonnummer

Öppettider

Skadeavdelningen

0771 - 23 33 33

Vardagar 08 - 17

Tre Kronor Jour

020 - 57 16 00

Dygnet runt vid akuta skador

SOS International

+45 70 10 50 50

När du är utomlands

Falck Global Assistance

+46 8 587 717 76

När du är utomlands

Id Stöld, Affinion

0770-45 60 24

Dygnet runt

Skadedjur, Anticimex

075-245 10 00

Vardagar 07 - 18

Omprövning av ärenden

Telefonnummer

Telefontid

Kundombudsmannen

Klicka på länken för tel-nr

Vardagar 09 - 12

Adresser

Huvudkontor

Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm
Telefon: 08-617 99 00

Motorskador

Tre Kronor Försäkring
Box 735
851 21 Sundsvall

Personskador

Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm

Bygg- och sakskador

Tre Kronor Försäkring
Box 24
701 40 Örebro

Kundombudsmannen

Tre Kronor Försäkrings Kundombudsman
106 60 Stockholm