Hantering av personuppgifter (PuL)

Alla uppgifter om våra försäkringstagare behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, däribland personuppgifter, måste sparas för att Tre Kronor ska kunna administrera försäkringsavtal, bedriva produktutveckling, upprätta försäkringsstatistik samt genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från försäkringstagaren men kan kompletteras med uppgifter från offentliga register.

Vissa uppgifter måste lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Du som inte vill ha ytterligare produkt- och tjänsteerbjudanden kan anmäla detta till telefonbanken 0771-22 11 23 eller ditt lokala bankkontor.

Önskar du få information om vilka personuppgifter om dig som Tre Kronor behandlar kan du sända oss en skriftlig ansökan med person- och försäkringsnummer och som du dessutom ska underteckna, till Tre Kronor Försäkring AB, 106 60 Stockholm. Begäran om rättelse av felaktiga uppgifter kan göras till samma adress.