Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Från och med 1 januari 2019 gäller lagen om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som gör att alla arbetsgivare och andra utbetalare behöver redovisa skattepliktiga utbetalningar månadsvis både till Skatteverket och till mottagaren.

Nu får du utbetalningsbesked varje gång du tar emot en viss typ av skattepliktig utbetalning. Det kan vara en pensionsutbetalning enligt en pensionsutfästelse i din eller din makes eller förälders anställning eller tidigare anställning. Arbetsgivaren har i det fallet anlitat Tre Kronor för att betala ut pensionen och hantera preliminärskatteavdraget. Det kan också handla om andra skattepliktiga utbetalningar.

Den stora skillnaden mot tidigare är att du nu får besked varje månad istället för genom en årlig kontrolluppgift. För vissa typer av utbetalningar kan en årlig kontrolluppgift fortfarande skickas ut. Spara alla utbetalningsbesked till din självdeklaration.

Du kan alltid logga in på Mina sidor på skatteverket.se och se hur mycket skatt som har dragits vid olika utbetalningar löpande under året.