Om Tre Kronor

Tre Kronor Försäkring är ett försäkringsbolag med bred kompetens inom skadeförsäkringsområdet. Tre Kronor bedriver skadeförsäkringsverksamhet i Sverige och erbjuder skadeförsäkring till företag och organisationer som säljer och marknadsför försäkring under eget varumärke. Idag samarbetar Tre Kronor med Swedbank och 59 fristående Sparbanker.

Skadehanteringen sker rikstäckande och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Tre Kronor Försäkring är försäkringsgivare för sak-, person- och företagsförsäkringar som säljs av Swedbank och Sparbankerna. Produkterna säljs under Swedbank och Sparbankernas varumärke genom olika distributionskanaler inom banken. Försäkringarna är prisvärda och högkvalitativa försäkringar som kompletterar bankens övriga utbud till kund.

Sakförsäkringarna som säljs till privatpersoner är hem-, villa-, fritidshus- samt fordonsförsäkring och paketerade i två olika paket, Bas och Plus. Bas ger ett grundskydd utan tilläggsförsäkringar, medan Plusförsäkringen innehåller tilläggsförsäkringar såsom allrisk, resklar, hyrbil, assistans samt ett antal ytterligare produktfördelar. Banken säljer även småföretagarförsäkring. Personriskförsäkring erbjuds i form av sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn samt gravidförsäkring, olycksfallsförsäkring för vuxna samt arbetslöshetsförsäkring.

Alla produkter säljs under bankens varumärke via bankens kontor, Internetbank eller över telefon via Kundcenter Privat samt Kundcenter Företag. För mer information och för att teckna försäkring kontakta Swedbank eller Sparbankerna.

Tre Kronor är försäkringsgivare och svarar för all skadehantering. Kundens nöjdhet vid skadehantering, mäts kontinuerligt och resultaten från dessa mätningar är mycket positiva. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Folksam. Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.